therapie

Relatietherapie

Relatietherapie Gent | Huis Vie | Groepspraktijk

Relaties en partners evolueren en dat is maar goed ook. Soms blijkt een verandering zo ingrijpend, lukt praten nog moeilijk, is er een ander of lijkt de ander zo veranderd dat één van jullie of jullie beiden het gevoel hebben dat jullie relatie vastloopt of niet langer meer beantwoordt aan jullie behoeftes, verlangens en verwachtingen. Relatietherapie kan dan mogelijks de nodige ondersteuning en hulp bieden.

Individuele therapie

Iedereen heeft het wel eens moeilijk of wordt geconfronteerd met veranderingen, ingrijpende gebeurtenissen of moeilijkheden op persoonlijk, relationeel of professioneel vlak. Vaak los je deze problemen zelf op en vind je de nodige steun bij je familie en vrienden. Soms geraken de moeilijkheden echter niet opgelost en oefenen ze na verloop van tijd een invloed uit op je welbevinden, je gemoed, je relaties , je werk en je zelfbeeld.

Wanneer kan ondersteuning nuttig zijn?

De stap naar ondersteuning is vaak best moeilijk.

Misschien heb je of hebben jullie het gevoel dat je het alleen of zelf moet oplossen, misschien draag je het al zo lang mee en lijkt het onmogelijk om te veranderen.

In zo’n situatie kan ondersteuning  nuttig zijn. Het geeft het nodige duwtje in de rug en zorgt voor nieuwe inzichten en verandering. 

Ook wetenschappeijk onderzoek leert ons dat (relatie)therapie en training hulp kan bieden. Door te leren, spreken en te luisteren, kan je je kijk op dingen veranderen. 

Therapie is echter meer dan luisteren alleen. Samen bekijken we de mogelijke oorzaken en gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken en haalbare oplossingen. We onderzoeken hoe elk van jullie naar jezelf en de situatie kijkt en gaan na hoe jullie op een andere manier kunnen leren kijken naar het probleem, jezelf en jullie omgeving. 

Eventueel terugkerende patronen en reacties worden doorgrond en waar mogelijk doorbroken. Op die manier werken we samen aan jullie veerkracht, zelfontplooiing en aan wat echt belangrijk is.