scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling: Een Constructieve Weg naar Oplossingen

Wat is Scheidingsbemiddeling?

Scheidingsbemiddeling is een proces waarbij een neutrale bemiddelaar mensen helpt om hun echtscheiding op een respectvolle en constructieve manier af te handelen. Zo kan een vechtscheiding vermeden worden. In plaats van een juridisch proces voor de rechtbank, kiezen steeds meer mensen voor bemiddeling als alternatief. Noem het gerust verstandig scheiden. Maar wat houdt het precies in?

Het Doel van Scheidingsbemiddeling

Bij een scheiding zijn er heel wat zaken te regelen. Het hoofddoel van scheidingsbemiddeling is om met hulp van een derde in onderling overleg tot duurzame afspraken te komen. Onze bemiddelaars staan jullie bij om tot afspraken te komen over zaken zoals eigendommen, financiën, … maar ook eventuele emotionele aspecten zoals de zorg voor de kinderen en het behoud van een goede relatie als ouders kunnen aan bod komen. Waar het kan is er herstel van (werk)relaties.

Scheidingsbemiddeling (als alternatief voor een advocaat) heeft een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst.

 • Minder Stress: Een bemiddelaar helpt om de communicatie tussen jullie beide te verbeteren en conflicten te verminderen. Dit leidt tot minder stress en spanning tijdens het scheidingsproces.
 • Kostenbesparing: In vergelijking met een langdurige juridische procedure is bemiddeling vaak goedkoper.
 • Sneller Resultaat: Bemiddeling kan sneller verlopen dan een gerechtelijke procedure.

De Voordelen van Scheidingsbemiddeling

 1. Maatwerk: Elke scheiding is uniek. Een bemiddelaar luistert naar de specifieke behoeften van jullie beiden en helpt om oplossingen op maat te vinden.
 2. Vertrouwelijkheid: Alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk. Dit geeft beiden de vrijheid om open te spreken.
 3. Zelfbeschikking: Jullie nemen zelf de beslissingen. De bemiddelaar begeleidt, informeert, adviseert, maar de uiteindelijke keuze blijft bij jullie.
 4. Toekomstgericht: Bemiddeling richt zich op de toekomst, met als doel een duurzaam en werkbaar akkoord na te streven.
 5. Kindgericht: Indien jullie kinderen hebben, hoe kunnen jullie als ouders al dan niet samenwerken? Wat is het beste voor de kinderen? Indien nodig of gewenst, kunnen kinderen gehoord worden.
 6. Financieel, praktisch en Emotioneel Belang: Thema’s zoals de gezinswoning, financiële verdeling, regeling rond de kinderen, … komen aan bod. Wat jullie zelf reeds kunnen regelen, hoeft niet in de gesprekken aan bod te komen.

Hoe Verloopt Scheidingsbemiddeling?

 1. Kennismaking: Jullie ontmoeten de bemiddelaar en bespreken de situatie. De bemiddelaar legt uit hoe het proces zal verlopen, wat zijn rol is en wat jullie kunnen verwachten. Zo ontdekken jullie samen wat de eerst volgende stappen zijn.
 2. Gesprekken: In verschillende sessies komen alle relevante onderwerpen aan bod. Denk aan financiën, huisvesting, verdeling van de inboedel, de eventuele zorg voor de kinderen, …
 3. Overeenkomst: Als jullie het eens zijn, wordt een echtscheidingsoveenkomst (EOT) opgesteld. Dit document regelt alle afspraken en wordt juridisch bindend na goedkeuring door de rechtbank.

Opstellen van een EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming)

Een EOT is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken tussen jullie worden vastgelegd. Dit omvat onder andere:

 • Verdeling van Bezittingen en Schulden
 • Ouderlijk Gezag en Zorgregeling voor de Kinderen
 • Alimentatie
 • Woning en Inboedel

Huis Vie in Gent staat alvast klaar om jullie te begeleiden tijdens het scheidingsproces. Neem contact met ons op en ontdek hoe bemiddeling u kan helpen bij een respectvolle, efficiënte en verstandige scheiding.

Voor scheidingsbemiddeling kan je terecht bij:

Maaike Oosterlijnck | Bemiddelaar Gent
Maaike Oosterlijnck

maaike@huisvie.be
+32 485 70 39 42