Ouderschaps- bemiddeling

Samenwerken voor het Welzijn van de Kinderen/in het belang?

Wat is Ouderschapsbemiddeling?

Co-ouderschap  of een andere regeling voor de kinderen na een scheiding kan uitdagend zijn. Ouderschapsbemiddeling is een waardevol proces waarbij een neutrale bemiddelaar jullie als ouders helpt om praktische en emotionele zaken rondom de kinderen te regelen. Of je nu getrouwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont of niet samenwoont, ouderschapsbemiddeling biedt een gestructureerde aanpak om tot duurzame en concrete afspraken te komen.

Voor Wie is Ouderschapsbemiddeling?

 • Scheidende Ouders of Ouders Die Uit Elkaar Gaan: Ouderschapsbemiddeling ondersteunt jullie als ouders om de verantwoordelijkheden en afspraken voor jullie kind(eren) samen vorm te geven. Hoe kunnen jullie als ouders al dan niet samenwerken?
 • Ouders Met Een Bestaande Ouderschapsregeling/ Bestaande Regelingen (wat is best? Voor ons ouderschapsregeling): Indien jullie bestaande regeling dient te wijzigen of niet meer goed loopt, kunnen jullie (nieuwe) afspraken op papier zetten via bemiddeling.

Wat is het Doel van Ouderschapsbemiddeling?

 1. Samenwerking Ondersteunen, Verbeteren of Herstellen: Het hoofddoel is om tot een werkbare ouderschapsovereenkomst te komen, die rekening houdt met de belangen en de behoeften van jullie beiden en de kinderen.
 2. Praktische Afspraken Maken: Via een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt met daarin o.a. de verblijfsregeling, kostenverdeling, ouderlijk gezag, … Hierin worden concrete afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de zorgtaken, schoolkeuzes, vakanties, …
 3. Een op maat gemaakt plan, waarin jullie zelf beslissen: Via bemiddeling kunnen jullie als ouders alles op jullie eigen manier regelen, rekening houdend met jullie specifieke levenssituatie.

De Voordelen van Ouderschapsbemiddeling

 1. Maatwerk: Elke situatie is uniek. De bemiddelaar luistert naar jullie specifieke behoeften en helpt om oplossingen op maat te vinden.
 2. Vertrouwelijkheid: Alles wat jullie bespreken tijdens de bemiddeling blijft vertrouwelijk, waardoor open en respectvolle communicatie tijdens de gesprekken mogelijk wordt.
 3. Zelfbeschikking: Als ouders nemen jullie zelf de beslissingen. De bemiddelaar begeleidt, informeert, adviseert, maar de uiteindelijke keuze blijft bij jullie.
 4. Financieel, Praktisch en Emotioneel Belang: Thema’s zoals de gezinswoning, financiële verdeling, regeling rond de kinderen, … komen aan bod. Wat jullie zelf reeds kunnen regelen, hoeft niet in de gesprekken aan bod te komen.

Hoe Verloopt Ouderschapsbemiddeling?

 1. Kennismaking: Jullie ontmoeten de bemiddelaar en bespreken jullie situatie. De bemiddelaar legt het proces uit.
 2. Gesprekken: In verschillende sessies worden alle voor jullie relevante onderwerpen behandeld. Onderhandelen en respectvolle dialoog staan hierbij centraal.
 3. Ouderschapsplan: Een overeenkomst wordt opgesteld die voor beide ouders werkt en goed aanvoelt. Deze kan indien gewenst door de rechtbank worden bekrachtigd.
Huis Vie in Gent staat alvast klaar om jullie als ouders te begeleiden tijdens het scheidingsproces. Neem contact met ons op voor een eerste advies en ontdek hoe bemiddeling kan bijdragen aan een duidelijke en concrete ouderschapregeling.  

Voor ouderschapsbemiddeling kan je terecht bij:

Maaike Oosterlijnck | Bemiddelaar Gent
Maaike Oosterlijnck

maaike@huisvie.be
+32 485 70 39 42

Liesbet Burvenich | Bemiddelaar Gent
Liesbet Burvenich

liesbet@huisvie.be
+32 477 89 61 75