bemiddeling familiezaken

Bemiddeling in Familiezaken

Bemiddeling in familiezaken is een waardevol proces dat tot doel heeft conflicten op te lossen. Als erkend bemiddelaar in Gent begrijpen we de complexiteit van familiale geschillen en bieden we professionele begeleiding om tot duurzame oplossingen te komen.

Een familiaal bemiddelaar helpt je met:

  1. Scheidingsbemiddeling: Bij een scheiding zijn er heel wat zaken te regelen. Onze bemiddelaars staan jullie bij om tot afspraken te komen over zaken zoals eigendommen, financiën, de zorg voor de kinderen, … We streven naar een evenwichtige regeling die voor jullie werkt. Waar het kan is er herstel van (werk)relaties.
  2. Ouderschapsbemiddeling: Co-ouderschap of een andere regeling voor de kinderen na een scheiding kan uitdagend zijn. Onze bemiddelaars helpen jullie om praktische afspraken te maken over het gezag, verblijf en de kosten zoals de verdeling van de zorgtaken, schoolkeuzes, vakanties, …
  3. Trajectbemiddeling: Trajectbemiddeling plaatst verschillende methoden om conflicten op te lossen naast elkaar. We zoeken naar de meest geschikte aanpak voor jouw/jullie specifieke situatie.

Hoe Verloopt een Bemiddeling in Familiezaken?

  1. Kennismaking: Tijdens dit gesprek bespreken we jullie situatie en worden de behoeften en verwachtingen van elk van jullie in kaart gebracht.
  2. Gesprekken: Tijdens de gesprekken bespreken we de kwesties, zoeken naar gemeenschappelijke grond en werken aan oplossingen die voor jullie werken.
  3. Overeenkomst: Bij het komen tot een akkoord die voor iedereen werkt, wordt een overeenkomst opgesteld. Deze wordt juridisch bindend na goedkeuring door de rechtbank.

Wat Doet een Familiaal Bemiddelaar bij Huis Vie?

Onze familiale bemiddelaars bij Huis Vie zijn neutrale professionals die:

  • Informeren en samen met jullie aan de slag gaan om conflicten op te lossen.
  • Helpen om tot constructieve gesprekken en goede afspraken te komen.
  • Erkend zijn en via de deontologische code en permanente vorming streven naar kwaliteit.
  • Aandachtig zijn voor de noden van alle partijen, inclusief de kinderen.

Bovendien hebben we met Maaike Oosterlijnck de expertise in huis om ook met kinderen in gesprek te gaan.

Huis Vie gelooft sterk in empowerment: we moedigen jullie aan om samen te zoeken naar oplossingen, die passen bij ieders noden en omstandigheden. 

Voor een bemiddeling in familiezaken kan je terecht bij:

Maaike Oosterlijnck | Bemiddelaar Gent
Maaike Oosterlijnck

maaike@huisvie.be
+32 485 70 39 42

Liesbet Burvenich | Bemiddelaar Gent
Liesbet Burvenich

liesbet@huisvie.be
+32 477 89 61 75