Leila Hemelsoet

Ik ben Leila Hemelsoet (°1980), psycholoog en relatietherapeut in Gent en Merelbeke. Sinds 2008 werk ik als erkend psycholoog in mijn praktijk met zowel koppels als individuen rond relatievragen.

Geboeid door de liefde, wat mensen drijft en hoe ze hun relaties beleven, studeerde ik in 2003 af als klinisch psycholoog aan UGent. Om kwalitatief te kunnen werken, geloof ik in levenslang leren en integreer ik in therapie mijn kennis uit de verschillende opleidingen. Zo volgde ik na mijn studies de opleiding systeempsychotherapie: systeeminterventies, relatie- en gezinstherapie. Daarnaast vormen de wetenschappelijk onderbouwde modellen Emotionally Focused Therapy (EFT) en Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT) een belangrijke sleutel in mijn werk rond relaties, dit zowel met jezelf, je partner als met belangrijke anderen.

Maak een afspraak met Leila:

+32 497 65 73 71
leila@huisvie.be

Wie kan bij mij terecht?

 • Koppels
 • Individuen met vragen rond relaties met belangrijke anderen

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Relatietherapie
 • Individuele therapie

Relatietherapie

Relaties en partners veranderen en evolueren en dat is maar goed ook. Soms blijkt een verandering zo ingrijpend, lukt praten nog moeilijk, keren steeds dezelfde ruzies terug, hebben jullie het gevoel elkaar kwijt te zijn, is er een ander of lijkt de ander zo veranderd dat één van jullie of jullie beiden het gevoel hebben dat jullie relatie vastloopt of niet langer meer beantwoordt aan jullie behoeftes, verlangens en verwachtingen. Relatietherapie kan dan de nodige ondersteuning en hulp bieden.

Samen bekijken we de mogelijke oorzaken en visies van beide partners, doorgronden we de vastlopende interactiepatronen en wat dit met elk van jullie doet en gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken, andere omgangsvormen, haalbare oplossingen en wat jullie echt nodig hebben en verlangen in jullie relatie. Eventueel terugkerende patronen en reacties worden doorgrond en waar mogelijk doorbroken.

De focus tijdens de gesprekken ligt op verandering. Vanuit systeemtherapie gaat men er vanuit dat beide partners elkaar beïnvloeden> en dus op deze manier beiden hun aandeel hebben in het ontstaan van de relatiemoeilijkheden.

Individuele therapie

Misschien zit je vandaag niet in een relatie, maar merk je op dat je steeds op dezelfde partners valt of ondervind je moeilijkheden bij het vinden van een partner of blijken jouw relaties steeds opnieuw fout lopen. Via therapie kunnen we deze terugkerende patronen doorgronden en eventueel doorbreken. Je kan bij mij ook individueel terecht met vragen rond scheiden of blijven, moeilijkheden in je relatie met je partner of belangrijke anderen, problemen in je relaties met je gezin van herkomst of je schoonfamilie, … Kortom alle vragen rond relaties met belangrijke anderen!

Relatiebemiddeling

Soms voelen de relatieproblemen zo groot en leeft bij één van jullie of jullie beiden voornamelijk de vraag scheiden of blijven. Mogelijks heeft één van jullie of jullie beiden reeds besloten om uit elkaar te gaan, maar blijven nog heel wat vragen. Relatiebemiddeling kan in deze fases helpen om bij twijfel een keuze te maken tussen scheiden of blijven en/of  je eigen keuze en die van je partner te begrijpen en de gevoelens die een dergelijke keuze teweegbrengen een plaats te geven.

Relatiebemiddeling kan ook helpen om na een scheiding terug een goede verstandhouding te ontwikkelen voor bijvoorbeeld bij de verdere opvoeding van jullie kinderen. 

Praktisch

Prijzen

 • Een individueel gesprek duurt 60 minuten en kost 100 EUR. Wil je liever een sessie van 90 min, dan kan dit en bedraagt een individuele sessie 150 EUR.
 • Komen jij en je partner samen, dan duurt de sessie 90 minuten en kost de sessie 150 EUR.
 • Betalen kan cash of via Payconiq (bancontact app).

Gesprekken vinden plaats op:

Maandag : 15u tot 18u (Gent)
Dinsdag: 9u tot 15u45 (Gent)
Woe: 9u tot 12u15 ( Merelbeke)
Do: 8u30 tot 14u (Merelbeke of Gent)
Vrijdag: 9u tot 15u45 (Gent)

Therapie is enkel op afspraak.

Gesprekken gaan door in praktijk Huis Vie of in mijn praktijk te Merelbeke (Varendries 9, 9820 Merelbeke).

In principe wordt uitgegaan van kortdurende hulpverlening. Hoeveel sessies uiteindelijk nodig zijn, hangt af van je/jullie vraag en de complexiteit van deze vraag. De frequentie van de gesprekken bepalen we steeds in overleg. Vaak volstaat het om twee à driewekelijks op gesprek te komen

Diploma’s en getuigschriften

 • Licentiaat in de Klinische Psychologie (1998-2003) – Universiteit Gent
 • Opleiding Systeempsychotherapie: Systeeminterventies en Gezinstherapie (2005-2008) – Centrum voor de Studie van het Gezin v.z.w. – M. Engel
 • Externship in Emotionally Focused Couples Therapy (EFT) (2019) – Lieven Migerode & Karin Wagenaar – EFT Belgium
 • EFIT Level 1: Emotionally Focused individual Therapy – Level 1 (2023) – Dr Sue Johnson & Leanne Campbell
 • EFIT Level 2: Emotionally Focused Individual Therapy (2022) – Jef Slootmaeckers en Karin Wagenaar – EFT Belgium
 • EFIT Level 1: Emotionally Focused Individual Therapy (2022) – Jef Slootmaeckers en Karin Wagenaar – EFT Belgium

Belangrijkste bijkomende opleidingen en studiedagen

 • 2 in 1: Fase 2 van EFT in beeld (2023) – Dr. Marleen Best en Jef Slootmaeckers (EFT-Belgium)
 • Professionele vorming mindfulness – module 1 (2023) – Edel Maex
 • De polyvagaaltheorie in therapie (2023) – Deb Dana
 • EFT & Anger/Aggression – Sue Johnson & Jef Slootmaeckers
 • Transforming trauma with Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT) (2023) – Leanne Campbell
 • From Loss to resilience with Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT) (2023) – Leanne Campbell
 • Spiegelen en lichaamsgericht werken in relatietherapie (2023) -2BMoved
 • Masterclass EFT & Seks (2023) – EFT Nederland
 • AIRM-model of vergevingsgesprekken binnen EFT (2022) – EFT Belgium
 • EFT Belgium congres: Schaamte (2022) – EFT Belgium
 • Focustraining Niveau 2 (2022) – Isolde Roose (erkend door The International Focusing Institute, N.Y.)
 • Focustraining Niveau 1 (2022) – Isolde Roose (erkend door The International Focusing Institute, N.Y.)
 • Training om zelf een Houd Me Vast groep te leiden (2020) – EFT Belgium
 • EFT-tango in actie (2020) – EFT Belgium
 • Ontrouw als relationele en existentiële crisis: gemiste kans of keerpunt? (2020) – Geertje Walravens en Peter Rober, UPC KU Leuven
 • Therapeutisch werken met rouw en verlies (2020) – An Hooghe, Verbinding in Verlies
 • Als bemiddelaar juridische informatie beheren (2018) – Gandaius Permanente Vorming – Nascholing Bemiddeling
 • Getuigschrift: PEV Bemiddeling (2017-2018) – Universiteit Gent i.s.m. Universiteit Antwerpen – Basismodule: Bemiddeling – Uitstroommodule: Bemiddeling in familiezaken
 • Studiedag: Live sessies Maurizio Andolfi (2018) – Context UPC KU Leuven
 • Studiedag: Nieuwe hoop: over vechtscheiding en psychotherapie (2014)- Context – UPC K.U.Leuven
 • Studiedag “Wat met de liefde?” (2014) – Context – UPC K.U.Leuven
 • Certificaat: Loopbaancoach (2016) – YourCoach bvba
 • Opleiding: Inspirerend coachen – verdieping (2012) – Center for Selfmanagement  -Jef Clement
 • Opleiding: Inspirerend coachen (2009) – Center for Selfmanagement – Jef Clement
 • Studiedag: Familietherapie met Maurizio Andolfi (2009) – De Viersprong Academy
 • Opleiding: Gespecialiseerde opleiding voor vertrouwenspersonen (2008) – K.U.Leuven – M. Luyens
 • Opleiding: Begeleiden van ervaringsgerichte casebespreking (2008) – Perspectief – bvov
 • Opleiding: Initiatiecursus Systeem – en Gezinsbenadering (2005) – Centrum voor de Studie van het Gezin v.z.w. – M. Engel

Maak een afspraak met Leila:

+32 497 65 73 71
leila@huisvie.be